Strategia METRO GROUP

Zarządzanie środowiskiem i energią w METRO GROUP

Dla koncernu METRO GROUP zrównoważone działanie jest kluczowym elementem odpowiedzialnego zarządzania firmą. Koncern postrzega ekologię i ekonomię nie jako czynniki przeciwstawne, lecz równorzędne. Dlatego też METRO GROUP bierze pod uwagę potrzeby środowiskowe już na bardzo wczesnym etapie procesów decyzyjnych. W ten sposób przyczynia się do zachowywania podstaw życia przyszłych pokoleń. Jednocześnie zapewnia sobie konkurencyjność i stwarza warunki do długotrwałego i rentownego wzrostu.

Wkład w ochronę środowiska

Globalne zmiany klimatu i rosnące ceny energii i surowców wpływają bezpośrednio na cały koncern METRO GROUP. Jednak ze względu na fakt, że METRO GROUP jest koncernem handlowym, nie należy do grupy firm wokół których skupia się zainteresowanie, gdy rozmawia się o przyczynach zmian klimatu - mimo to koncern wyznaczył sobie za cel uczynienie wszystkiego co możliwe, aby określić i ograniczyć lub wyeliminować w swojej firmie czynniki szkodliwe dla środowiska. Szczególną uwagę koncern przywiązuje do ulepszeń w zakresie zarządzania energią.

Zmniejszenie zużycia, zwiększenie efektywności

Zużycie energii w METRO GROUP jest związane głównie z eksploatacją urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych oraz systemów wentylacyjnych w sieciach handlowych. Spółka METRO PROPERTIES wprowadziła więc systematyczne monitorowanie i kontrolę zużycia i kosztów – tzw. System Zarządzania Energią METRO. Coraz bardziej również polega na odnawialnych źródłach energii - na przykład centrum handlowe "Meydan" w Stambule w Turcji jest klimatyzowane za pomocą systemu geotermalnego, a ogniwa fotoelektryczne są wykorzystywane w centrali firmy METRO GROUP w Dusseldorfie w Niemczech. Działania te są wspomagane całą serią innych projektów oszczędzania energii.

Więcej na ten temat

Najważniejsze dane i wybrane projekty ochrony środowiska można znaleźć w Raporcie Zrównoważonego Rozwoju METRO GROUP. Dane w Internecie są regularnie uzupełniane i aktualizowane.