Opis zadań

Przejrzysty podział kompetencji

Siła pojedynczych elementów stanowi o wspólnym sukcesie - METRO GROUP posiada struktury, w których każda jednostka organizacyjna zajmuje się zadaniami właściwymi dla danego sektora. Oprócz działów operacyjnych zajmujących się sprzedażą, w skład METRO GROUP wchodzą spółki pełniące funkcje uzupełniające pomiędzy poszczególnymi oddziałami.  

 

Mocne marki w ramach jednej organizacji METRO GROUP

METRO GROUP oferuje klientom indywidualnym i komercyjnym szeroki wachlarz usług z zakresu „cash & carry” oraz handlu detalicznego. Oferty poszczególnych marek mają za zadanie sprostać rosnącym oczekiwaniom odbiorców. Marki sprzedażowe METRO GROUP stały się na wiele sposobów samodzielnymi markami handlowymi. Stale dopasowują swoje koncepty sprzedażowe, w celu podnoszenia wartości oferowanych usług dla swoich klientów, co w rezultacie przyczynia się do wzmacniania fundamentów ich przyszłego sukcesu w biznesie. 

 

Więcej informacji o poszczególnych markach sprzedażowych METRO GROUP znajduje się na: www.metrogroup.de.

Doświadczeni eksperci

Pozostałe spółki stanowią uzupełnienie serwisowe, łączące usługi istotne dla organizacji, sprzedaży detalicznej oraz działań handlowych korporacji. Pozwala to wykorzystać efekt synergii i obniżyć koszty. Eksperci, w poszczególnych obszarach, dostarczają usługi markom sprzedażowym w zakresie m.in. technologii informatycznych, reklamy i „cateringu”.